DSVSVAL@GMAIL.COM

Δημήτρης Σ. Βαλατσός


Προσωπικά Στοιχεία
 • Ημ. Γέννησης : 18/7/1970
 • Άγαμος
Mobile : 6948309085 Ιδιότητα
 • Αναλυτής Ερευνών (Research – Marketing)
 • Καθηγητής Πληροφορικής (ΑΕΠΠ – ECDL)
 • Προγραμματιστής – Αναλυτής
Ιδιότητα Κύριου Ενδιαφέροντος
Επαγγελματική Εμπειρία Σεπτέμβριος 2006 έως Σήμερα(Βόλος)
 • Καθηγητής Πληροφορικής (ECDL)
 • Α.Ε.Ε.Π (Πληροφορική Γ' Λυκείου Τεχν. Κατευθ.)
Δίκτυο Computer Studies Ιούνιος 2006 – Άυγουστος 2006 (Βόλος)
 • Καθηγητής Πληροφορικής (ECDL)
 • Σύμβουλος Marketing – Σύμβουλος Σπουδών
Δημιουργία ειδικής ηλεκτρονικής Παρουσίασης για την προώθηση εκπαιδευτηρίου όσον αφορά στην Εκπαίδευση του ECDL και στις Ξένες Γλώσσες Φεβρουάριος 2004 – Ιούνιος 2006 (Βόλος)
 • Σύμβουλος Marketing
Παρουσιάσεις Συνεδρίων

Μάιος 2000 – Φεβρουάριος 2004 Χ.Κ Τεγόπουλος Εκδόσεις Α.Ε (ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ)
Έντυπα : Ελευθεροτυπία – Κυριακάτικη – Έψιλον (Ε) – Γεωτρόπιο (Ε) – Χρυσή Ευκαιρία – Ιστορικά (Ε) – Ιατρικά (Ε)
 • Αναλυτής Ερευνών (Research Analyst Manager)


 • Ανάλυση των ερευνών FOCUS (Bari) – MRB(Τgi) όσον αφορά στην αναγνωσιμότητα των εφημερίδων και περιοδικών. 

 • Ειδική επεξεργασία των στοιχείων της έρευνας σε σχέση με τον ανταγωνισμό (5 – 7 εφημερίδες με την υψηλότερη Αναγνωσιμότητα και Κυκλοφορία και 10 – 15 περιοδικά του αντίστοιχου αναγνωστικού κοινού (Αντρικά, Γυναικεία, Επιστημονικά, Life- Style) με το ένθετο της εφημερίδας. 

 • Ειδικοί Πίνακες με όλες τις χρονικές συγκρίσεις (Ετήσιο, Εξαμήνου, Τριμήνου) σε Βάση Δεδομένων 8 και πλέον ετών με παράλληλες κυκλοφορίες όλων των χρονικών περιόδων και καταγραφή όλων των συμβάντων (Τίτλοι, Συνεντεύξεις, Προσφορές (Dvd, CD κ.α) , Απεργίες, Αργίες κ.α σημαντικά θέματα) που επηρέαζαν την Αναγνωσιμότητα και την Κυκλοφορία των εφημερίδων.

 • Ποιοτική έρευνα για την εξέλιξη των εφημερίδων και περιοδικών σε σχέση με τον ανταγωνισμό, για την πορεία του ομίλου, την αλλαγή στην ηλικία (νεανικά κοινά, 25 - 44), την κ/ο τάξη και την μόρφωση των αναγνωστών. Έρευνα για τις συνήθειες (Lifestyles) των αναγνωστών και τις ανάγκες που προκύπτουν για αλλαγές στην ύλη, στη μορφή στα ένθετα και την πολιτική που θα ακολουθήσει η εφημερίδα ή το περιοδικό.

 • Παρουσιάσεις σε διαφημιζόμενους με επίκεντρο στο ενδιαφέρον για καλύτερη και αποδοτικότερη διαφήμιση (Μεγαλύτερο αναγνωστικό κοινό με το οικονομικότερο κόστος). Ανάπτυξη της αποδοτικότητας των εφημερίδων - σε Multimedia περιβάλλον με Γραφήματα – Πίνακες και ειδικές απεικονίσεις – σε συνδυασμό με όλα τα προϊόντα του ομίλου επικεντρώνοντας σε όσα ενδιαφέρουν συγκεκριμένη διαφημιστική καμπάνια.

  Ιούλιος 1996 – Απρίλιος 2000 
  Χ.Κ Τεγόπουλος Εκδόσεις Α.Ε (ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ)
  Έντυπα : Ελευθεροτυπία – Κυριακάτικη – Έψιλον (Ε) – Γεωτρόπιο (Ε) – Χρυσή Ευκαιρία – Ιστορικά (Ε) – Ιατρικά (Ε)
  • Υπεύθυνος Κυκλοφορίας (Marketing)

  • Καταγραφή και ανάλυση κυκλοφορίας όλων των εφημερίδων της Ε.Ι.Η.Ε.Α. Έκδοση αναλυτικού Ημερήσιου - Εβδομαδιαίου – Μηνιαίου δελτίου κυκλοφορίας εστιάζοντας στα γεγονότα (Θέματα, ένθετα, Προσφορές) που επηρέαζαν την αύξηση ή την μείωση της κυκλοφορίας.

  • Καταγραφή, Συντήρηση και Ανάλυση Βάσης Δεδομένων με την κυκλοφορία όλων των εντύπων του ομίλου σε ημερήσια βάση. Ειδική επεξεργασία ανά Περίπτερο, Περιοχή, Πόλη, Νομό, Διαμέρισμα για την καταλληλότερη διανομή της εφημερίδας Πανελλαδικά με στόχο την υψηλότερη πώληση σε συνδυασμό με την μικρότερη επιστροφή φύλλων.
  Ιούλιος 1996 – Φεβρουάριος 2004 Χ.Κ Τεγόπουλος Εκδόσεις Α.Ε (ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ)
  • Υπεύθυνος Μηχανοργάνωσης (Marketing)

  • Μηχανογραφικός Εξοπλισμός. Υπεύθυνος για τις παραγγελίες και οργάνωση του μηχανογραφικού εξοπλισμού (Servers, Υπολογιστές, Εκτυπωτές).

  • Help-Desk. Υποστήριξη σε όλο το προσωπικό του τμήματος (40 ατόμων) με εκπαίδευση και προτάσεις για την καταλληλότερη μηχανογραφική υλοποίηση.

  • Backup – Restore. Υπεύθυνος για τα αντίγραφα ασφαλείας όλων των τομέων του τμήματος Marketing ελέγχοντας καθημερινά την κατάσταση του Δικτύου (Απώλεια Αρχείων, Ιούς, Αντιβιοτικά, Δίσκους κεντρικού Υπολογιστή).
  Μάϊος 1995 – Ιούλιος 1996 S.D.C (Software Development Center)
  • Προγραμματιστής Αναλυτής

  • Ν.Α.Τ (Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο). Υπεύθυνος για την αναβάθμιση του συστήματος
  • Πετρόπουλος Α.Ε (SCANIA). Υπεύθυνος για την αναβάθμιση του συστήματος.
  Οκτώβριος 1994 – Απρίλιος 1996 ArTec (Art & Technology)
  • Προγραμματιστής Αναλυτής
  • Υποστήριξη Μηχανογράφησης.
  Οκτώβριος 1994 – Οκτώβριος 1996 C.D.I (Control Data Institute)
  • Βοηθός - Εισηγητής
  Νοέμβριος 1992 – Φεβρουάριος 1994 616 Μ.Τ.Π (Μηχανικό Τάγμα Πεζικού)
  • Στρατιώτης Πεζικού
  1ο και 3ο Γραφείο Υποστήριξης (Μηχανογράφηση) Σεπτέμβριος 1991 – Οκτώβριος 1992 C.D.I (Control Data Institute)
  • Βοηθός – Εισηγητής (2ο έτος σπουδών)
  ΓΝΩΣΕΙΣ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ Άριστη Γνώση Ms Office
  • Windows

  • Word

  • Excel

  • Internet – Outlook Express

  • Power Point

  • Access
  Πολύ καλή γνώση
  • Adobe Photoshop
  * Τα παραπάνω προγράμματα αποτελούν τα κύρια εργαλεία επαγγελματικής ανάπτυξης ιδιαίτερα των τελευταίων 17 ετών. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
  • Εκπαιδευτικά Σεμινάρια Ms Office και προγράμματα Έρευνας Αγοράς (ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ).
   Υπεύθυνος για την εκπαίδευση όλου του προσωπικού όσον αφορά στις γνώσεις των προγραμμάτων αλλά και στον τρόπο επεξεργασίας και μεθόδευσης Λειτουργιών.

  • Ιδιαίτερα Μαθήματα Ms Office εξειδικευμένα ανάλογα με τον τομέα που θα ακολουθούσε ο ενδιαφερόμενος.

  • Βοηθός Εισηγητής (CONTROL DATA)
  • Ιδιαίτερα Μαθήματα Α.Ε.Π.Π (Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον – Πανελλήνιες Εξετάσεις)